Mokka csoport

Modern Képzőművészeti Kreatív Alkotócsoport

A MOKKA olyan fiatal művészekből alakult csoport, aki feladatának tekinti a művészeti nevelést ,minden érdeklődő, alkotni vágyó számára. Foglalkozásaink egy-egy átfogó téma köré csoportosulnak, amelyet több oldalról körbejárunk. Miután mi magunk is ilyen összetett módon gondolkodunk, és segítünk a gyerekek kísérletező kedvét és érdeklődését felkelteni. Nem húzunk éles határt a művészeti ágak közé. A képet, az éneket, a hangot, a mozgást a játék nyelvén összekapcsoljuk. Minden feladatot a saját kreatív alkotó gondolatból indítunk. Egy adott dolgot a gyerekek számára többféleképpen igyekszünk láttatni és megragadni. Ehhez művészeti ágak széles skáláját alkalmazzuk, igyekszünk összekapcsolni az érzéki tapasztalatokat a művészi folyamatokkal. Hiszen az alkotás körforgás, az emberben a megfigyelés, megértés és a továbbgondolás ritmusa ismétlődik minden kimondott szónál, megrajzolt képnél.

MOKKA alkotóműhely célkitűzése

A foglalkozások a kortárs képzőművészet megértését segítik a résztvevőknek. Elsősorban szellemiséget és gondolkodásmódot szeretnénk átadni a résztvevőknek. A program célja az együttgondolkodás, egymás kreativitásának felhasználása valamint saját fantáziánk megmozgatása. A tervezői és alkotó gondolkodás módszereink kidolgozásában szerepet játszott. Ezeket átdolgozva és használat közben bemutatjuk az egészen fiataloknak. A műalkotásokkal való kapcsolat révén, a formai megoldások, anyagok, színek használatát értelmező sok-sok beszélgetéssel a művészi kifejezésre való igényük megerősödik.

Nem kézműves foglalkozásokat tartunk. Nyitva hagyjuk a kérdést, hogy mi fog születni a program végére a felvetéseinkből. Elsősorban a kortárs műalkotásokon keresztül közelítünk a témákhoz. A kortárs művészet megértése a századfordulótól megváltozott, gyökeresen átalakult gondolkodásmód megértésével kezdhető el. Meg kell különböztetnünk fogalmilag a képzőművészetet és az iparművészetet, valamint ezeken belüli és e kettőn kívüli más műfajokat (ezek összefonódását és szétválásait). A tárgykultúra változásai a kulturális és technikai fejlődéssel a művészet is felgyorsult és nagyon komplexé váltak a problémák. Arra vállalkozunk, hogy ezeket a folyamatokat tisztázzuk, anélkül, hogy saját meggyőződésünket belekevernénk. Ezért is építettük fel úgy a programot, hogy, ellentétpárokból álljanak az egymást követő alkalmak. Minden foglalkozást olyan kövesse, amely egy másik szemléletmódra világít rá, még a gyakorlat eszközeivel is. Ezt a koncepciót folyamatosan megtartottuk. Az egyes témakörökhöz úgy rendeltük hozzá a különböző irányzatokat, hogy ez az objektív, felsorolásszerű bemutatás a programsorozat egészére nézve elmondható legyen.

Nonformális oktatás- az iskolai keretek nem alkalmasak az ilyen módszerek kipróbálására, mint amiket a MOKKÁ-ban használunk. Az eközben kialakuló közös munka jól működő rendszerré vált. Egy foglalkozást általában ketten tartunk, a feladatokat jól elosztva, de egymást maximálisan segítve. A feladatok koordinálása sokszor kimondottan kívánja hogy ne egyedül legyen az ember. A megbeszéléseken nemcsak a saját tapasztalatainkat osztjuk meg egymással, de olyan kontrollt jelentünk a másiknak ami segíti saját fejlődésünket. Ez a folyamat kívülről befelé és fordítva is működik. Amit megtapasztalunk, együtt átélünk, kitalálunk, el is visszük oda, ahol tanítunk, játszunk, dolgozunk. Módszereinket továbbadjuk, elmondjuk és alkalmazzuk, ahol lehet.

Feladataink között a komplex látásmód erősítése, a művészeti értékek értése és művészeti érzékenység fejlesztése szerepel. Nemcsak a kortárs művészettel való kapcsolat megteremtése, megerősítése a szándékunk. Nevelési célunkj a személyiség teljességének kibontása. Az iskola tantárgyakra bontja a világ ismereteit, ami még számos ismeretanyaggal egészül ki a sokféle médián keresztül. Olyan gondolatmeneteket zongorázunk végig, amelyekkel összeköthetők ezek az információk. A tudományos alapok is felmerülnek, az anyagok biológiai, fizikai és kémiai tulajdonságait is szempontjaink között tartjuk, megpróbáljuk nemcsak a művészi szemléletet képviselni. Itt főleg a beszélgetésekre gondolunk, ahol a lelki és szellemi síkokon a résztvevők megnyilvánulnak. Minden alkalommal szembesülünk a gyerekek világra nyitott, aktív érdeklődésével, tájékozottságával. Ezt kihasználva lehet közelíteni a művészi szemlélethez is.

Törőcsik Katalin és Váray Ibolya Anna